My Nonprofit Reviews

joeme23 - charity reviews, charity ratings, best charities, best nonprofits, search nonprofits

joeme23

40 profile views
1 reviews

Review for Adsh Inc, Jacksonville, FL, USA

Rating: 5 stars  

merci adshpou support ou te bay fanmi pandan mwen te malad nan zorey manam mwen pat gen moyen men ou fe mwen jwen swen gras ak program klinik mobil ou a.

Role:  Client Served