My Nonprofit Reviews

Writer - charity reviews, charity ratings, best charities, best nonprofits, search nonprofits

Writer

141 profile views
1 reviews

Review for Multidisciplinary Association For Psychedelic Studies, Santa Cruz, CA, USA

Rating: 5 stars  

MAPS je jedina asocijacija na svetu koja se bavi istraživanjem ogromnih potencijala psihodeličnih i enteogeničnih supstanci na ovaj način i zbog toga zaslužuje da bude proglašena najboljom besprofitnom asocijacijom. Ovom svetu je pod hitno potrebna promena kojoj MAPS pokušava da doprinese na jako profesionalan način.

Role:  General Member of the Public